Nihče ni vseved – Kako in kaj napisati na izdan račun?

vsevéd -a m (ẹ̑) knjiž. vseveden človek: bil je nekakšen vseved; modrost starih vsevedov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2020.

Kaj vse mora vsebovati izdan račun?

V tem delu se bom posvetila negotovinskim računom. Torej v primeru, ko nam plačnik nakaže denar na TRR (negotovinsko plačilo).

IZDANI RAČUN = IZVIRNA KNJIGOVODSKA LISTINA, izkazuje poslovni dogodek, običajno nastane v času in na kraju nastanka poslovnega dogodka.

Oblika izdanega računa ni zakonsko predpisana, vendar mora vsebovati obvezne sestavine, ki jih predpisuje ZGD (Zakon o gospodarskih družbah), ZDDV (Zakon o davku na dodano vrednost) in SRS (Slovenski računovodski standardi).

Za lažjo predstavo oziroma pregled bom ločila sestavine računa na podatke, ki se spreminjajo in podatke, ki se ne spreminjajo.

Podatki, ki se ne spreminjajo so:

 • naziv podjetja (izdajatelja računa),
 • naslov oziroma sedež podjetja ,
 • matična številka podjetja (izdajatelja računa),
 • pri d.o.o., d.d. tudi znesek osnovnega kapitala,
 • davčna številka oziroma ID za DDV (če ste zavezanec za DDV),
 • številka TRR (ne gre za obvezen podatek, omogoča pa lažje poslovanje in je priporočljiv podatek za plačnika),
 • kontaktni podatki (ne gre za obvezen podatek, omogočajo lažje in hitrejše poslovanje oziroma komunikacijo).

Podatki, ki se spreminjajo so:

a. splošni podatki

 • datum izdaje računa,
 • datum opravljene storitve ali dobave blaga,
 • zaporedna številka računa,
 • prejemnik računa (naziv, naslov, davčno številko oziroma ID št. za DDV,
 • datum zapadlosti računa.

b. obračunski podatki

Če je izdajatelj računa zavezanec za DDV:

 • količina in vrsta dobavljenega blaga oziroma obseg in vrsta opravljenih storitev,
 • davčna osnova, od katere se obračuna DDV po posamezni stopnji oziroma na katero se nanaša oprostitev, cena na enoto brez DDV ter kakršna koli znižanja cen in popuste, ki niso vključeni v ceno na enoto,
 • stopnja DDV,
 • znesek DDV (razen v primerih, kjer se uporablja posebna ureditev, za katero zakon ta podatek izključuje).

Če izdajatelj računa ni zavezanec za DDV:

 • prodajna cena blaga oziroma storitve (brez DDV),
 • skupna vrednost prodanega blaga oziroma opravljene storitve (brez DDV),
 • če izda račun drugemu davčnemu zavezancu, mora na računu navesti tudi podatek o količini in vrsti dobavljenega blaga oziroma obsegu in vrsti opravljenih storitev.
 • Kadar niste zavezanec za DDV, vam priporočam, da dopišete na račun: DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost (nismo zavezanci za DDV).

Nekateri primeri (posebnosti) potrebujejo tudi navedbo klavzul, ki se navedejo na računu in izhajajo iz različnih zakonov. Le te smiselno in v skladu z zakoni navedite na računu.

Primeri:

 • v primeru izdaje računa s strani kupca blaga ali naročnika storitev v imenu in za račun davčnega zavezanca navedbo »Samofakturiranje«;
 • v primeru oprostitve DDV veljavno določbo Direktive Sveta 2006/112/ES ali ustrezni člen tega zakona ali drugo sklicevanje, ki kaže na to, da je dobava blaga ali storitev oproščena DDV,
 • v primeru, če je plačnik DDV kupec blaga ali naročnik storitve, navedbo »Obrnjena davčna obveznost«,
 • v primeru dobave novega prevoznega sredstva, opravljene v skladu s pogoji iz 1. in 2. točke 46. člena tega zakona, značilnosti, kot so opredeljene v tretjem odstavku 3. člena tega zakona,
 • če je oseba, ki je dolžna plačati DDV, davčni zastopnik za namene drugega odstavka 76. člena tega zakona, identifikacijsko številko za DDV davčnega zastopnika, skupaj z njegovim imenom in naslovom.

 

Račune lahko izdamo tudi na več načinov, na primer z ročnim pisanjem, s pomočjo Worda, Excela, raznih blokcev ali kakšnega drugega orodja.

Takšno izdajanje računov je običajno zamudno, pri tem moramo biti izredno pazljivi, saj je možnost napak zelo velika. Zaradi napak prihaja do zapletov in zavrnitev računov, česar pa ne želimo.

Najpogostejše napake pri izdajanju računov: podvajanje zaporednih številk računov, datumi izdaje ali opravljanja storitev so napačni, vsebina računa ostaja enaka od prejšnjega računa, matična ali davčna številka ostaja enaka od prejšnjega kupca, …

Da bi se izognili velikemu številu napak, vam olajšali delo in prihranili dragocen čas, smo za vas pripravili enostaven, vendar učinkovit in priročen program Hermes.

Najdete ga na https://hermes.lunalabs.solutions/ uporabite pa ga lahko tako za gotovinske kot tudi za negotovinske račune. Narejen je izključno zato, da vam olajša delo, prihrani čas in posodobi vaše poslovanje.

Omogoča hitro dostopnost, zanesljive podatke in različne, vendar prilagodljive module, ki ustrezajo točno vam in vašemu poslovanju.

O prednostih in uporabnosti ostalih modulov pa nekaj več besed v naslednjih blogih.

Delite ta članek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Ostali članki

Nihče ni vseved – Kako in kaj napisati na izdan račun?

vsevéd -a m (ẹ̑) knjiž. vseveden človek: bil je nekakšen vseved; modrost starih vsevedov Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2020. Kaj vse mora vsebovati izdan račun? V tem delu se bom posvetila negotovinskim

Kontaktirajte nas

V kolikor želite izvedeti več informacij o sami aplikaciji, nas kontaktirajte s pomočjo spodnjega obrazca. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

KONTAKTNE INFORMACIJE
KJE NAS NAJDETE

Vodovodna 30 c
2000 Maribor
Slovenija

EMAIL

info@lunalabs.solutions

 

Kontaktirajte nas

V kolikor želite izvedeti več informacij o sami aplikaciji, nas kontaktirajte s pomočjo spodnjega obrazca. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

KONTAKTNE INFORMACIJE
KJE NAS NAJDETE

Vodovodna 30 c
2000 Maribor
Slovenija

EMAIL

info@lunalabs.solutions

POKLIČITE NAS NA:

+386 70 620 382